Đồng phân ALKANE, tên gọi như Tây khiến netizen phát cuồng

0

Đồng phân ALKANE – vừa được update năm 2023 với loạt chất gợi cảm đẹp nuột nà & tên gọi như Tây, đã… khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Alkane
Đồng phân alkane nếu vẽ thành thục; bé sẽ trưởng thành hơn các bạn. Khi mà các bạn vừa đi học vừa đi chơi thì bé đã là một hoa hậu viết & gọi tên đồng phân Alkane. Từ giờ trở đi, bé phải giữ mình và học siêng hơn để xứng đáng với cương vị của một trò ngoan”. *

* Lấy cảm hứng từ lời nói của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 – Huỳnh Trần Ý Nhi: “Trong khi bạn bè đồng trang lứa với em chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu”.

1. Để viết & gọi tên đồng phân Alkane, phải biết

 • Dạng mạch carbon mạch hở
 • Tên gọi mạch carbon chính
 • Tên gọi phần nhánh (gốc)
 • Tên gọi nhóm chức

Bạn cần đọc và biết các nội dung trên tại đây trước khi vào bài học này. Chúc bạn may mắn!.


2. Viết & gọi tên đồng phân ALKANE

2.1. Alkane là hợp chất hữu cơ

 • tạo chỉ từ 2 nguyên tố CH (vì vậy gọi là hydrocarbon)
 • mạch carbon hở (tức không có mạch vòng!)
 • phân tử chỉ chứa các liên kết đơn C—C và C—H (liên kết đơn C—H thường bỏ qua hổng nói; bởi vì H có hóa trị 1 nên đương nhiên, liên kết đó phải là liên kết đơn rồi!).
 • công thức chung là CnH2n+2 (n ≥1). Giả vờ n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; thế vào công thức CnH2n+2 thì bé có công thức phân tử alkane tương ứng là CH4 (người ta không ghi C1H4 vì nhìn kì quá), C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16.

2.2. Viết đồng phân Alkane là sao?

Đồng phân là những chất khác nhau nhưng lại có cùng CTPT. Do vậy, viết đồng phân alkane là bé tìm xem ứng với một CTPT trên (CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16), bé vẽ được mấy chất khác nhau.

2.3. Cách viết đồng phân Alkane

Alkane là hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, phân tử chỉ chứa toàn liên kết đơn không à. Để viết đồng phân, bé hãy:

 1. ứng với số C, bé vẽ các dạng mạch carbon hở như trên
 2. thêm H vào sao cho tất cả C đủ hóa trị 4 (H có hóa trị 1 nên… 1H là 1 hóa trị). Ví dụ, nếu
 • quanh C chưa có gạch (—) nào thì bé thêm 4H; đây chính là trường hợp CH4
 • quanh C đã có 1 gạch (—) thì bé thêm 3H
 • quanh C đã có 2 gạch (—) thì bé thêm 2H
 • quanh C đã có 3 gạch (—) thì bé thêm 1H
 • quanh C đã có 4 gạch (—) thì… thôi, đừng thêm nữa vì C đã đủ hóa trị 4 rồi mà

🐶CH4 khỏi nói

 • CH4 đơn giản là CH4!

🐰Mình vẽ với C2H6

 • 2 carbon có 1 dạng mạch là C — C
 • thêm H vào cho C đủ hóa trị 4 (quanh mỗi C mới chỉ có 1 — à, nên bé thêm vào 3H):

CH3 — CH3

 • vậy C2H6 chỉ vẽ được 1 chất; tức hổng có đồng phân

🐸Mình vẽ với C3H8

 • 3 carbon có 1 dạng mạch là C — C — C
 • thêm H vào cho C đủ hóa trị 4 (2 carbon bìa mới chỉ có 1 —; carbon giữa có 2 —) bé thêm H vào, kết quả là

CH3 — CH2 — CH3

 • vậy C3H8 chỉ vẽ được 1 chất; tức hổng có đồng phân

🐌Mình vẽ với C4H10

 • thêm H vào cho C đủ hóa trị 4, kết quả là
2 chất đồng phân C4H10
 • vậy C4H10 vẽ được 2 chất; tức có 2 chất đồng phân

🦘Mình vẽ với C5H12

 • thêm H vào cho C đủ hóa trị 4, kết quả là
3 chất đồng phân C5H12
 • vậy C5H12 vẽ được 3 chất; tức có 3 chất đồng phân

🦓Mình vẽ với C6H14

 • thêm H vào cho C đủ hóa trị 4, kết quả là
5 chất đồng phân C6H14
 • vậy C6H14 vẽ được 5 chất; tức có 5 chất đồng phân

🐹Mình vẽ với C7H16

 • thêm H vào cho C đủ hóa trị 4, kết quả là …
Đồng phân C7H16
 • vậy C7H16 vẽ được 9 chất; tức có 9 chất đồng phân

🐌Bảng tổng kết số lượng đồng phân cấu tạo của Alkane

CH4, C2H6, C3H8 không có đồng phân. Từ C4H10 đến C7H16 như sau

AlkaneC4H10C5H12C6H14C7H16
Số đồng phân2359

Bé lưu ý: số đồng phân cũng chính là số dạng mạch carbon tương ứng nha.

Các nhà Toán Hóa cũng đưa ra công thức tính số đồng phân = 2(n – 4) + 1 ; nhưng chỉ đúng với n = 4, 5, 6. Tính xem sao:

 • n = 4 ⇒ số đồng phân = 2(4 – 4) + 1 = 20 + 1 = 1 + 1 = 2
 • n = 5 ⇒ số đồng phân = 2(5 – 4) + 1 = 21 + 1 = 3
 • n = 6 ⇒ số đồng phân = 2(6 – 4) + 1 = 22 + 1 = 5

2.4. Gọi tên Alkane theo “danh pháp thay thế”

Từ “danh pháp thay thế” là gì mình hổng cần quan tâm. Bé chỉ cần biết cách gọi tên alkane theo kiểu này là quá đã rồi.

Từ bài trên, bé thấy ankane có 2 loại, loại không có nhánh và loại có nhánh phải không nào. Vậy mình cũng có 2 loại để gọi tên.

2.4.1. Alkane không có nhánh

Bé lấy Tên ứng với số C của alkane (xem lại bên trên)ane

 • từ -ane có nghĩa phân tử chỉ toàn liên kết đơn C—C không hà; hoàn toàn không có liên kết đôi hay liên kết ba gì hết á (bé cứ thấy chất nào mà tên là đuôi -ane là hiểu ngay điều này, chả cần nói nhiều).
 • liên kết C—H thường bỏ qua vì đương nhiên chỉ là liên kết đơn rồi!

Hãy xem các ví dụ sau đây

CH3—CH3

 • mạch có 2 carbon: dùng chữ eth
 • vậy tên là: ethane
 • nhìn tên là mình hiểu: đây là phân tử có 2 carbon và chỉ toàn liên kết đơn C—C

CH3—CH2—CH3

 • mạch có 3 carbon: dùng chữ prop
 • vậy tên là: propane
 • nhìn tên là mình hiểu: đây là phân tử có 3 carbon và chỉ toàn liên kết đơn C—C

CH3—CH2CH2CH3

 • mạch có 4 carbon: dùng chữ but
 • vậy tên là: butane
 • nhìn tên là mình hiểu: đây là phân tử có 4 carbon và chỉ toàn liên kết đơn C—C

CH3—CH2CH2CH2—CH3

 • mạch có 5 carbon: dùng chữ pent
 • vậy tên là: pentane
 • nhìn tên là mình hiểu: đây là phân tử có 5 carbon và chỉ toàn liên kết đơn C—C

CH3—CH2CH2CH2CH2CH3

 • mạch có 6 carbon: dùng chữ hex
 • vậy tên là: hexane
 • nhìn tên là mình hiểu: đây là phân tử có 6 carbon và chỉ toàn liên kết đơn C—C

CH3— CH2CH2CH2CH2CH2—CH3

 • mạch có 7 carbon: dùng chữ hept
 • vậy tên là: heptane
 • nhìn tên là mình hiểu: đây là phân tử có 7 carbon và chỉ toàn liên kết đơn C—C

2.4.2. Alkane có nhánh

Hai nhánh mình gặp trong các ankane trên là -CH3 (methyl) và C2H5– (ethyl). Để gọi tên alkane có nhánh, mình cần phải

 • xác định xem nhánh đính vào C nào?
 • từ đó người ta phải đánh số mạch carbon và dùng con số để xác định vị trí nhánh

Bé làm như sau

1⃣ Chọn mạch chính: dài nhất và có nhiều nhánh nhất (mạch chính mình đã làm ở trên rồi, giờ chỉ xem lại thôi).

2⃣ Đánh số mạch chính sao cho (tổng) số chỉ vị trí (các) nhánh là BÉ NHẤT.

Hãy xem các ví dụ sau:

Đánh số mạch chính
Đánh số nhiều nhánh
Đánh số
(Nguồn: Toan vẽ và thêm mắm muối!)

3⃣ Gọi tên nếu có 1 nhánh:

số chỉ vị trí nhánhtên nhánhTÊN MẠCH CHÍNHane

Hãy xem ví dụ sau:

2-methylbutane

4⃣ Gọi tên nếu có nhiều nhánh giống nhau: dùng chữ di (2), tri (3), tetra (4), … Ví dụ ankane có 2 nhánh CH3– thì mình gọi là dimethyl. Gọi:

số, số,… chỉ vị trí các nhánhdi|tri|tetra+tên nhánhTÊN MẠCH CHÍNHane

Hãy xem ví dụ sau:

2,3-dimethylpentane

5⃣ Gọi tên nếu có nhiều nhánh khác nhau: gọi theo thứ tự a, b, c, … Ví dụ ankane có 2 nhánh CH3– và C2H5– thì mình gọi nhánh ethyl C2H5– trước nhánh methyl CH3– (vì chữ e đứng trước chữ m trong bảng chữ cái mà!). Gọi:

số chỉ vị trí nhánhtên nhánhsố chỉ vị trí nhánh kháctên nhánhTÊN MẠCH CHÍNHane

Hãy xem ví dụ sau:

4-ethyl-2-methylhexane

2.4.3. Vượt lên chính mình

Bây giờ, bé hãy tự mình gọi tên theo “danh pháp thay thế” tất cả các alkane đã vẽ ở trên (từ CH4 đến C7H16). Nếu

 • làm đúng hết trơn, xin chúc mừng bé. 👍
 • vẫn chưa làm được, hãy vui vẻ đọc lại tất cả hướng dẫn trên nha. 😵
 • có câu hỏi thì comment bên dưới nhe. 🤔

2.5. Gọi tên thường của một số Alkane

Người ta còn dùng tên thường cho 1 số alkane như sau:

 • nếu có 1 nhánh -CH3 đính vào C số 2: iso tên của tổng số C ane
 • nếu có 2 nhánh -CH3 đính vào C số 2: neo tên của tổng số C ane

Hãy xem các ví dụ dùng iso-:

isobutane

Hãy xem các ví dụ dùng neo-:

neo

Bài viết đang tiếp tục cập nhật. Mời bạn đón đọc.


3. Liên kết nhanh

Đọc thêm về đồng phân alkane tại đây (bài viết tiếng Anh).

Đọc thêm các bài viết của Hóa lớp 11 tại đây.

🍒🍓🫒🍍 Nếu có câu hỏi hoặc ý tưởng mới, hãy ghi lại trong phần bình luận bên dưới bạn nhé. Câu hỏi và ý tưởng của bạn luôn tuyệt vời.
Viết bởi Đỗ Trọng Toan từ W3chem.com

Mình là người tự thực hiện toàn bộ dự án này – bao gồm xây dựng trang web, viết nội dung, tìm tài liệu tham khảo, trả lời câu hỏi bạn gởi về. Vui lòng xem xét QUYÊN GÓP để hỗ trợ W3chem CHỈ BẰNG CÁCH CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI; bởi vì trong tương lai, bạn sẽ cho mình nhiều thời gian để làm việc trên W3chem, cũng có nghĩa bạn nhận thêm nhiều nội dung mới nhanh hơn tại đây.😍 🥰 😘

Mình cảm ơn bạn rất nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!