SGK điện tử lớp 1-12 (lớp 6 mới năm học 2021-2022)

0

Xin giới thiệu SGK các lớp 1-12; đặc biệt môn Khoa học tự nhiên 6 là môn học mới – tích hợp của Lý, Hóa, Sinh. Năm 2021 là năm đầu tiên áp dụng bộ SGK mới ở lớp 6.

Khoa học tự nhiên 6

SGK điện tử lớp 1-12 sử dụng rất thuận tiện; nhất là hiện tại, tình hình dịch Covid-19 phức tạp. W3chem xin giới thiệu SGK online các môn từ lớp 1 đến lớp 12. Đặc biệt đây là năm đầu tiên dùng chương trình SGK mới ở lớp 6.

Xem SGK online tất cả các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Bạn đọc tham khảo SGK điện tử của tất cả các khối lớp tại web của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại đây. Bạn phải đăng ký tạo tài khoản; sau đó đăng nhập để

  • đọc SGK từ lớp 1 đến lớp 12 (miễn phí).
  • sau này, khi mua SGK giấy, bạn sẽ có mã ở trang cuối. Bạn nhập mã này vào trên web để sử dụng thêm các tiện ích đi kèm.

Khoa học Tự nhiên 6

Môn Khoa học tự nhiên mới được đưa vào chương trình lớp 6. Với tinh thần đổi mới là 1 chương trình nhưng nhiều bộ SGK, xin giới thiệu với bạn đọc 2 bộ sách Khoa học tự nhiên lớp 6 như sau:

  1. SGK Khoa học Tự nhiên 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam (chính thức).
  2. SGK Khoa học Tự nhiên 6 của Cánh diều do Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội (tham khảo).

Nếu có câu hỏi hoặc ý tưởng mới, hãy viết lại trong phần bình luận bên dưới Bạn nhé. Câu hỏi và ý tưởng của Bạn luôn tuyệt vời.

W3Chem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!