Lớp và phân lớp electron, hướng dẫn tìm số electron tối đa

14

Lớp và phân lớp electron là khái niệm dễ hiểu của Hóa 10, nhưng khiến bạn hiểu lầm vỏ nguyên tử như vỏ trái cây; thật ra là sự phân loại mức năng lượng của electron. Như hình dưới đây, kí hiệu chỉ năng lượng tăng dần của electron.

Tiêu chuẩn để electron di chuyển trong AO của mình chính là năng lượng nó mang trong người! Và cách nói lớp, phân lớp cũng chỉ là tượng trưng cho mức năng lượng của electron.

Nếu khó hiểu, hãy đọc lại ví dụ đã học sau: Tôi (electron) ở vila kế biển (AO) ⇔ tôi thuộc phân lớp siêu giàu ⇔ tôi ở lớp thượng lưu ⇔ tôi rất nhiều tiền (nhiều năng lượng).


1. Lớp và phân lớp electron (hoặc AO) đều ám chỉ mức năng lượng của electron

1.1. Lớp và phân lớp electron

Lớp: chứa các electron có mức năng lượng GẦN bằng nhau. Có 7 lớp – đánh số từ 1 đến 7 hoặc kí hiệu tương ứng là K, L, M, N, O, P, Q.

Phân lớp trong 1 lớp: chứa các electron có mức năng lượng BẰNG nhau. Có 4 loại phân lớp – kí hiệu là s, p, d, f.

1.2. Số electron tối đa trong phân lớp s, p, d, f

Phân lớpspdf
Số AO1357
Số electron max261014
Kí hiệu s2p6d10f14

1.3. Số electron tối đa của lớp 1 đến lớp 7 (K, L, M, N, O, P, Q)

Số e tối đa của lớp
Số electron tối đa của 7 lớp = 2+8+18+32.4 = 156 (Photo: TrongToan on W3chem)

1.3.1. Bé tập đọc

Bạn hãy đọc dọc từ trên xuống dưới như dưới đây:

 • Lớp thứ 1 (kí hiệu K), có 1 phân lớp (kí hiệu 1s), có 1 Orbital, chứa tối đa 2 electron.
 • Lớp thứ 2 (kí hiệu L), có 2 phân lớp (kí hiệu 2s-2p), có 4 Orbital, chứa tối đa 8 electron.
 • Lớp thứ 3 (kí hiệu M), có 3 phân lớp (kí hiệu 3s-3p-3d), có 9 Orbital, chứa tối đa 18 electron.
 • Lớp thứ 4 (kí hiệu N), có 4 phân lớp (kí hiệu 4s-4p-4d-4f), có 16 Orbital, chứa tối đa 32 electron.

Từ lớp 5, 6, 7 hao hao giống nhau, bạn hãy đọc tiếp:

 • Lớp thứ 5 (kí hiệu O), có 4 phân lớp (kí hiệu 5s-5p-5d-5f), có 16 Orbital, chứa tối đa 32 electron.
 • Lớp thứ 6 (kí hiệu P), có 4 phân lớp (kí hiệu 6s-6p-6d-6f), có 16 Orbital, chứa tối đa 32 electron.
 • Lớp thứ 7 (kí hiệu Q), có 4 phân lớp (kí hiệu 7s-7p-7d-7f), có 16 Orbital, chứa tối đa 32 electron.

1.3.2. Công thức chỉ đúng từ lớp 1 – lớp 4

Lớp thứ n (n = 1, 2, 3, 4) có

 • n phân lớp electron.
 • n2 Orbital
 • tối đa 2n2 electron

1.3.3. Bé viết theo các mũi tên chéo

Nhớ lớp và phân lớp electron
Photo: TrongToan on W3chem

Để xài cho phần dưới, bé đọc theo từng mũi tên một và lần lượt viết ra cho đúng thứ tự; ta có dãy sau:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 (chỗ đánh dấu ngôi sao*) 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 6f14 7d10 7f14.

Nhớ số mũ là số electron tối đa ở phân lớp đó. Vậy theo dãy này, ta lấy các số mũ cộng lại thì tổng số electron tối đa là 156 (hoặc lấy số electron max của 7 lớp cộng lại – bạn xem lại hình trên).


2. Qui tắc đường chéo của ông Klech-kow-ski

Bạn nhìn vào những đường chéo, đọc từng mũi tên một và lần lượt viết ra (xem 1.3.3); kết quả thu được là dãy MỨC NĂNG LƯỢNG TĂNG DẦN CỦA CÁC AO như sau:

Qui tắc mức E tăng dần
Dãy rất dễ nhớ do ông Klechkoeski sáng tác (Photo: TrongToan on W3chem)

Hiểu như sau:

 • Năng lượng của phân lớp 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < …* (dãy còn dài …đến 7f là kết thúc; tuy nhiên tuổi teen chỉ cần học thuộc đế chỗ đánh dấu NGÔI SAO là quá đủ).
 • Số mũ là số electron tối đa của phân lớp đó.

Nhớ số ghi trước không phải là toán nhân; đơn giản chỉ là kí hiệu lớp thứ mấy. Ví dụ

 • Ghi 2p ⇔ 1 phân lớp 2p, đọc là phân lớp p ở lớp thứ 2.
 • Ghi 3s ⇔ 1 phân lớp 3s, đọc là phân lớp s ở lớp thứ 3.

Số mũ chỉ số electron tối đa của phân lớp đó. Ví dụ

 • Ghi 2p6 ⇔ có tối đa 6 electron trên phân lớp 2p.
 • Tùy nguyên tử, có thể là 2p4 ⇔ có 4 electron trên phân lớp 2p.
 • Nhưng sai nếu bạn ghi 2p7 (hoặc số lớn hơn) ; bởi vì ………

Bạn phải học thuộc lòng dãy này để xác định loại nguyên tố và viết cấu hình electron sau này; đây là nội dung quan trọng và dùng suốt đời học sinh 3 năm lớp 10, 11, 12.


3. Liên kết nhanh

Đọc thêm bài viết về Nguyên tử và Hóa lớp 10 tại đây.

Nếu có câu hỏi hoặc ý tưởng mới, hãy lưu lại trong phần bình luận bạn nhé. Câu hỏi và ý tưởng của bạn luôn tuyệt vời.🧸 🐧 🦥
Viết bởi Đỗ Trọng Toan từ W3chem.com

Mình là người tự mình thực hiện toàn bộ dự án này – bao gồm xây dựng trang web, viết nội dung, tìm tài liệu tham khảo, trả lời câu hỏi bạn gởi về. Vui lòng xem xét QUYÊN GÓP để hỗ trợ W3chem CHỈ BẰNG CÁCH CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI; bởi vì trong tương lai, bạn sẽ cho mình nhiều thời gian để làm việc trên W3chem, cũng có nghĩa bạn nhận thêm nhiều nội dung mới nhanh hơn tại đây.😍 🥰 😘

Mình cảm ơn bạn rất nhiều

14 thoughts on “Lớp và phân lớp electron, hướng dẫn tìm số electron tối đa

  1. *Câu hỏi hay nha Việt.
   *Như lí thuyết mình thấy, muốn đạt đến mức 7f14 thì nguyên tử đó phải có 156 electron; một số electron quá lớn mà đến nay-thế kỉ 21, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên tử nào có số electron như vậy. Nhưng dự đoán là có, vấn đề rất khó là tìm ra thế nào?
   *Với trình độ KHKT và trí thông minh của con người thế kỉ 21, các nhà KH mới chỉ tìm ra nguyên tố có số Z khoảng 118. Vì sao như vậy?
   Các nguyên tử có số Z (số electron) càng lớn thì càng khó để phát hiện và tìm hiểu xem tính chất của chúng thế nào; bởi vì các nguyên tử này có tuổi thọ rất ngắn (khoảng vài mili giây à!, thậm chí còn ít hơn nữa, đến độ chưa xác định được luôn! Nó sinh ra rồi tự dưng biến mất, con người chưa kịp trở tay gì….).
   Cũng có một số bài báo nói cách ta xác định về lớp-phân lớp electron như hiện nay là sai gì đó …tương lại sẽ thay đổi và vì vậy, cũng làm thay đổi cách sắp xếp – hình dạng của bảng tuần hoàn luôn.
   Nhưng thôi, đó là chuyện xa lắm… ; mình nên để dành cho các nhà khoa học làm việc.
   *Chúng mình yên tâm rằng, không bao giờ có bài tập với nguyên tố có số Z lớn hơn dãy mình đang học. Nếu chuyện đó xảy ra thì …ghê gớm lắm.
   Mình nhớ đến 5s^2 (đạt 38 electron như bài học trên) là quá đủ cho môn Hóa.
   *Còn bây giờ, vui học và làm bài tập thôi nào! và …nhớ giữ nguyên tắc 5K mùa dịch Covid-19 nha Việt. Thân.

  1. Minh thân.
   Cũng như bàn tay, cho dù ở đất nước nào, hay ở tầng lớp nào trong xã hội; luôn có 5 NGÓN (nên người ta có lời hát…Bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa…). Đó là điều kỳ diệu của Tạo hóa; mà không bao giờ chúng ta thắc mắc vì sao là 5 ngón mà không phải 1, 2, 6, 7…? Chúng ta chỉ tìm hiểu, khám phá và học cách sử dụng 5 ngón tay đó…
   Cấu tạo nguyên tử trong Hóa học (hay cấu tạo tế bào môn Sinh học) cũng do Tạo hóa tác thành; chúng ta có lẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi: Vì sao phân lớp s trong mọi lớp đều chỉ có 1 AO, mà không phải là 2, 3,… (Tạo hóa có lý do hợp lí của mình). Con người chỉ dùng trí thông minh và máy móc (đến nay là thế kỉ 21) để tính toán, tìm tòi và phát hiện ra như thế; rồi dùng lí thuyết – lập luận để giải thích – chứng minh – thuyết phục điều phát hiện là đúng.
   Vậy cuối cùng, chúng ta ghi nhận lí thuyết trên là 1 điều hiển nhiên của Tạo hóa (cũng như Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây vậy).
   Nếu có ai đó giải thích này nọ, thì đó chính là đang dùng sự hiểu biết của mình để chứng minh điều hiển nhiên kia là đúng!.
   Và nếu có những vấn đề không trả lời được, mình sẽ trả lời (và luôn đúng nha Minh): TỰ NHIÊN NÓ VẬY!!!!! (vì thế mà con người xếp môn Lý – Hóa – Sinh là môn Khoa Học TỰ NHIÊN!!!!!).
   Cảm ơn Minh đã có câu hỏi rất thú vị. Hẹn gặp lại Minh ở các câu hỏi khác.

  1. Như CÂU TRẢ LỜI BÊN DƯỚI, mỗi electron mang trong mình năng lượng lớn hay nhỏ-là điều TỰ NHIÊN (cũng như mọi loài, mọi vật, kể cả con người cũng mang năng lượng vậy!).
   *Con người thắc mắc, tìm tòi nghiên cứu và phát hiện ra những sự thật hiển nhiên ấy.
   *Và cách gọi AO (hay vô số các kí hiệu khác trong khoa học) chỉ là cách mà con người kí hiệu qui ước thôi.
   *Vậy gốc vấn đề là BẢN THÂN ELECTRON mang năng lượng nhỏ, lớn; và …con người đưa ra các kí hiệu để biểu diễn, truyền đạt thông tin.
   Xem câu bên dưới nha Hoàng; còn thắc mắc thì hỏi nha.

 1. Thầy ơi electron thì có hạt mang năng lượng mạnh, có hạt mang năng lượng yếu phải ko ạ.
  Nếu tiện thì thầy giúp em luôn là năng lượng của electron là tự nhiên mà có, nghĩa là random sẽ có e mạnh, e yếu hay sao ạ.
  MONG THẦY DUYỆT Ạ.

  1. Để hiểu tường tận vì sao e lại mang năng lượng (liên quan đến môn Vật lý), Hoàng phải học Hóa bậc Đại học thì rõ liền; nhưng thôi, cứ đọc thử phần đơn giản sau để có khái niệm.
   *Hai dạng năng lượng dễ hiểu nhất là
   1) Động năng-năng lượng tích tụ do chuyển động. Chuyển động càng nhanh thì năng lượng càng to! Vì vậy mà mình thấy:
   -Hai xe chạy chậm, nếu va vào nhau thì chẳng hề gì; nhưng nếu tốc độ trên 100km thì chao ôi – tan nát!. Bởi vì chuyển động nhanh thì năng lượng tích tụ trong mỗi chiếc xe rất lớn; sự va chạm khiến chúng giải phóng năng lượng bên trong ra – hậu quả là 2 xe tan tành!.
   -Xem clip (trên Youtube) phóng 1 cây kim vào tấm kiếng; cây kim xuyên thủng luôn tấm kiếng (mà nếu ta chỉ cầm kim chạm vào mặt kiếng thì không thể). Bởi vì người phóng đã làm cây kim chuyển động nhanh-tức làm cây kim tích tụ trong mình 1 năng lượng lớn, khiến có có thể đâm thủng kiếng.
   2) Thế năng-năng lượng có được do khoảng cách, độ cao. Độ cao càng lớn thì năng lượng càng to! Vì vậy mà mình thấy:
   -Một vật càng trên cao, khi rơi xuống đất thì nát bét – do năng lượng tích tụ trong vật đó lớn.
   -Nhà cao 4 tầng, đế bồn nước trên tầng 4 thì nước ở vòi nước khi mở sẽ chảy mạnh nhất ở tầng trệt.
   *Cũng vậy, electron tích tụ năng lượng Động năng (do nó chuyển động nhanh quanh hạt nhân); và Thế năng (do nó có khoảng cách với hạt nhân); và … còn dạng năng lượng gì nữa thì Thầy cũng hổng biết luôn! Chắc sau này Hoàng học để ý nha.
   *Nếu mình lưu ý thì thấy mỗi người đều có 2 dạng năng lượng trên – một cách rất TỰ NHIÊN.
   Câu hỏi hay… nhưng khó để hiểu tường tận.
   Còn thắc mắc thì hỏi nha Hoàng.

 2. Tình cờ đọc các câu trả lời của Thầy thấy hay và đáng trân quý. Cảm ơn vì học sinh may mắn vẫn còn học những người Thầy thế này. Chúc Thầy nhiều sức khỏe và thành coing trong công tác.

  1. Chào Hòa.
   Rất cảm ơn lời khen của em. Thầy sẽ cố gắng học hỏi thêm để đưa ra câu trả lời tốt nhất trong khả năng hiểu biết của mình.
   Cám ơn Hòa một lần nữa. Chúc em & gia đình sức khỏe. Mong gặp lại em ở các bài viết khác.
   Trân trọng.

 3. Tình cờ em đọc được những câu hỏi của các bạn và những câu trả lời của thầy em thấy rất thú vị em mong rằng sau này vẩn còn nhiều giáo viên tận tụy với nghề như thầy ạ

  1. Chào Lâm.
   Rất cảm ơn lời khen của em. Thầy sẽ cố gắng trả lời dễ hiểu và tiệm cận Hóa học nhất-trong khả năng hiểu biết giới hạn của mình.
   Cám ơn Lâm một lần nữa. Chúc em & gia đình sức khỏe. Mong gặp lại em ở các bài viết khác.
   Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!