Home » Hóa Lớp 10

Hóa Lớp 10

PHỎNG THEO CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ THÔNG MÔN HÓA HỌC

(ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD và ĐT)

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bạn click vào đây để xem tất cả bài học hoặc lựa xem 1 bài cụ thể dưới đây.

Các thành phần của nguyên tử

1. Nguyên tử cấu tạo thật đơn giản dưới con mắt tuổi teen!

2. Điện tích và khối lượng hạt e, p, n. Những số nhỏ không tưởng.

3. Kí hiệu nguyên tử với số hiệu Z và số khối A.

Nguyên tố hóa học

4. Đồng vị và nguyên tố hóa học. Hướng dẫn tính khối lượng.

5. Hướng dẫn làm toán hạt nguyên tử, phân tử và ion.

Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

6. Cách electron chạy nhảy theo Rutherford – Bohr; theo mô hình hiện đại.

7. Hướng dẫn thêm về orbital nguyên tử (AO) theo mô hình hiện đại.

8. Lớp, phân lớp electron là gì; có tối đa bao nhiêu AO và electron?

9. Xác định loại nguyên tố (s, p, d, f) và viết cấu hình electron nguyên tử.

10. Dự đoán tính chất hóa học cơ bản từ số electron lớp ngoài cùng.

Tập thể dục

Bài tập cơ bản về Nguyên tử của Trường THPT Lê Quý Đôn.

Click Bài tập cơ bản về Nguyên tử để xem online hoặc click Tải xuống để tải file về máy.

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, một truyện tranh hay!

Biến đổi một số tính chất trong một chu kì và trong một nhóm A

2. Độ âm điện thể hiện sức mạnh hút electron thế nào?

3. Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất theo chu kì, theo nhóm A.

Tập thể dục

Bài tập cơ bản về Bảng tuần toàn của Trường THPT Lê Quý Đôn.

Click Bài tập cơ bản về Bảng tuần hoàn để xem online hoặc click Tải xuống để tải file về máy.

LIÊN KẾT HÓA HỌC

Lí thuyết vui vẻ!

1. Vì sao các nguyên tử phải liên kết với nhau?

2. Liên kết ion khi tụi mình cho electron, nhận electron luôn.

3. Liên kết cộng hóa trị khi tụi mình chỉ góp chung electron.

Tập thể dục

Bài tập cơ bản về Liên kết hóa học của Trường THPT Lê Quý Đôn.

Click Bài tập cơ bản về Liên kết hóa học để xem online hoặc click Tải xuống để tải file về máy.

PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Lí thuyết vui vẻ!

1. Số oxi hóa, hướng dẫn cách tính và áp dụng vào phản ứng.

2. Phản ứng oxi hóa khử là gì? Hướng dẫn cách cân bằng.

Tập thể dục cho khỏe

Bài tập cơ bản học online về Phản ứng oxi hóa-khử của Trường THPT Lê Quý Đôn.

Click Bài tập cơ bản về Phản ứng oxi hóa-khử để xem online hoặc click Tải xuống để tải file về máy.

VUI ÔN KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Chúc mừng bạn đã hoàn thành gần hết chương trình của HK1 rồi. Trước khi qua HK2 với biết bao bất ngờ thú vị, bạn hãy làm lại các bài tập thể dục dưới đây. Nhớ học thật vui… mới ngoan nhe bạn.

NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Phương trình tốc độ và hằng số tốc độ của phản ứng

  • Tốc độ phản ứng là gì; cách tính tốc độ trung bình của phản ứng.
  • Cách ghi biểu thức tốc độ theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ.
  • Ý nghĩa của hằng số tốc độ phản ứng.

Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng

1. Vì sao các yếu tố nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA

1. Halogen (các nguyên tố nhóm VIIA) có gì đặc biệt?

2. Hướng dẫn viết phương trình hóa học các phản ứng của nhóm VIIA.

3. Clo hóa nước là gì? tác dụng và tác hại.

1 thought on “Hóa Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!