Home » Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim

Dưới đây là một số seria phim về Hóa học. Các bé dùng để vừa để giải trí, vừa tăng thêm si mê môn Hóa; thay vì lướt facebook và …cười …cười!

HÓA LỚP 10

Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng hóa học

Thần đèn đi lạc vì Aladin đến phòng TN Hóa

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Tập 1

Zn với axit HCl lạnh và HCl ở nhiệt độ phòng

Tập 2

Zn với axit HCl ở nhiệt độ phòng và HCl đun nóng

Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

Nồng độ chất phản ứng tăng làm tốc độ phản ứng tăng.

Nồng độ tăng làm tốc độ phản ứng tăng

Giải thích vì sao nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Giải thích

Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

Diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng tăng sẽ làm tốc độ phản ứng tăng theo.

Fe dạng bột phản ứng với acid HCl nhanh hơn Fe dạng khối

Đừng quên chia sẻ lên mạng xã hội đề nhiều người cùng xem nha bạn.

error: Content is protected !!