Home » Hóa Lớp 11

Hóa Lớp 11

PHỎNG THEO CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ THÔNG MÔN HÓA HỌC

(CT mới – ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD và ĐT)

Mời các bạn lựa chọn nội dung học sau đây

CÂN BẰNG HÓA HỌC (Chemical Equilibrium)

1. Dịch chuyển cân bằng hóa học.

NITƠ VÀ LƯU HUỲNH

1. Nhóm oxi | Chalcogens (O, S, Se, Te ở nhóm VIA) có gì?

2. O2, O3, H2O3 – Tính chất hóa học và ứng dụng.

Lưu huỳnh và lưu huỳnh đioxit

3. Tìm hiểu về lưu huỳnh (S) và những người bạn (SO2, SO3, H2SO4).

Axit sunfuric và muối sunfat

4. Hướng dẫn giải toán khóa acid sunfuric đặc lớp 11.

HYDROCARBON

1. Phân biệt hydrocarbon, hướng dẫn thứ tự và viết phương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!