Chính sách bảo mật

1. Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://w3chem.com.

2. Bình luận

Khi bạn truy cập và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong bình luận, bao gồm cả địa chỉ IP và trình duyệt được sử dụng để phát hiện bình luận rác (spam).

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (được gọi là hash) có thể được gởi tới Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, hình ảnh trên tài khoản Gravatar của bạn sẽ được hiển thị công khai trong bình luận.

3. Hình ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Những người dùng khác khi truy cập vào trang web – họ có thể tải xuống và sử dụng các dữ liệu vị trí này từ hình ảnh trên trang web.

4. Cookies

Khi bạn viết bình luận, bạn cần nhập tên, email, địa chỉ website (nếu có) của bạn thông qua việc lưu trữ trong cookie. Cách làm này nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian do không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong 01 (một) năm.

Nếu bạn đã có tài khoản trên web và đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo một cookie tạm thời để xác nhận việc đăng nhập này (nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie). Cookie này không chứa bất cứ thông tin cá nhân nào và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và những lựa chọn nội dung của bạn (hiển thị trên màn hình). Cookie đăng nhập gần nhất lưu trong 02 (hai) ngày, và cookie lựa chọn nội dung của bạn được lưu trong 01 (một) năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong 02 (hai) tuần. Khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookie đăng nhập cũng sẽ bị xoá bỏ.

Nếu bạn sửa hoặc đăng tải một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân, chỉ đơn giản là ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 01 (một) ngày.

5. Nhúng nội dung từ các website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng thêm (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi bạn truy cập trang web đó.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng các cookie, nhúng thêm các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó; bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

6. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

7. Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt các bình luận tiếp theo, thay vì giữ lại chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

8. Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

9. Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của người dùng (không phải là thành viên) sẽ được gửi tới và được kiểm tra bởi dịch vụ phát hiện tin nhắn rác (spam) tự động.

Cám ơn tất cả các bạn đã đọc! 😀

Trân trọng,

Toan từ W3chem.

error: Content is protected !!