Đáp án module 9 GVPT: Ứng dụng công nghệ thông tin …

2

Mời Anh chị tham khảo Đáp án module 9 của khối THPT môn Hóa.

Đáp án Module 9 dưới đây nhằm giúp Anh chị hoàn thành một phần chương trình BDTX. Bài viết sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ. Cám ơn sự quan tâm của Anh chị.

[Nội dung bài viết], Anh chị bấm vào nút bên phải để tắt-mở Mục lục.

Nội dung bài viết

Đáp án module 9 _ TỔNG QUAN

Giới thiệu module 9 (xem video)

Nhiệm vụ của học viên (liếc nhìn list)

Câu hỏi ôn tập (10 câu trắc nghiệm vui)

1. Chọn đáp án đúng nhất? Môn Hoá Học thuộc giai đoạn nào trong chương trình giáo dục phổ thông?

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

2. Phát biểu nào sau đây phù hợp với khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018?

Năng lực giúp con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân để thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định trong những điều kiện cụ thể.

3. Thông tin nào dưới đây thể hiện định hướng chung của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình GDPT môn Hoá học 2018?

Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

4. Mục tiêu dạy học môn Hoá học là hình thành và phát triển ở HS

năng lực hoá học, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu.

5. Sau khi hoàn thành học tập nội dung “Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng” thuộc chủ đề Tốc độ phản ứng hoá học trong môn Hoá học lớp 10,

để hệ thống hoá toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến khi phải cách li tại nhà (như trường hợp dịch Covid đầu năm 2020) một cách trực quan, theo anh/chị thì kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

6. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Khởi động

Khám phá

Luyện tập

Vận dụng, mở rộng

7. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Chuyển giao nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo nhiệm vụ

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

8. Để thu thập thông tin của một người học, từ đó đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong môn Hoá học, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Hồ sơ học tập.

9. Phương án nào sau đây KHÔNG phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

10. Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn Hoá học là

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.


Đáp án module 9 _ NỘI DUNG 1

Giới thiệu nội dung 1

Anh chị đọc

Hoạt động 1: Khám phá

 • Anh chị xem video
 • Câu hỏi: Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sử dụng mô hình phân lớp với bao nhiêu lớp cơ bản? Chọn 4

Hoạt động 2: Chuyển đổi

 • Vui đọc nội dung của Hoạt động 2
 • Trò chơi khảo sát: Anh chị chọn 3 câu, nếu đúng thì máy chúc mừng; không đúng thì máy không chúc mừng!
 • Các xu hướng hiện nay trong ứng dụng CNTT … Xem video
 • Mô hình TPACK: Anh chị nghe giọng đọc dễ thương

Hoạt động 3: Tự học

 • Trò chơi bạn có biết: 3 hình ảnh CNTT hiện lên, anh chị chọn tên cho đúng với thiết bị (Máy chiếu vật thể, Chuột không dây, Học liệu số)
 • Vai trò của CTTT, … Anh chị vui xem video đọc bài giảng trong 30:50 phút
 • Thảo luận: Anh chị tham khảo bài viết có sẵn, rồi bấm Gởi

Hoạt động 4: Phân tích

 • Hoạt động 4: Phân tích TEXT, Anh chị đọc
 • Một số yêu cầu đặt ra… Anh chị lại xem video 13:23 phút
 • Đi tìm kho báu: có 3 hình lục giác trên 1 con đường quanh co

>>> Anh chị bấm vào hình lục giác đầu con đường (The Village Easy) giải 3 câu đố

1. Một giáo viên chụp một bức ảnh cá nhân… Suốt đời và kéo dài thêm 50 năm sau khi người đó qua đời

2. Thực hiện công văn 538/… Thuộc về học sinh…

3. Các trang vẽ bằng ngón tay của HS mẫu giáo… Điều này không đúng, vì các trang đó vẫn có thể được bảo hộ theo luật bản quyền

>>> Anh chị bấm nút quay về, rồi bấm vào hình lục giác giữa con đường (The Forest Medium) giải 2 câu đố

1. Năm 2011, nhiếp ảnh gia… Không thuộc về ai và vấn đề vẫn còn tranh cãi

2. Khi bạn mua một phần mềm máy tính… Bạn làm sai, vì bạn chỉ mua giấy phép sử dụng cho chính bạn

>>> Anh chị bấm nút quay về, rồi bấm vào hình lục giác trên ngọn núi (The Peak Hard) giải 3 câu đố

1. Bạn đã viết một truyện ngắn và sau đó… Sản phẩm đã được sẵn sàng bảo vệ bản quyền ngay từ khi bạn viết nó ra giấy

2. Giáo viên HN thuộc Trung tâm… GV đã làm sai, vì đã sử dụng toàn bộ bản nhạc 3 phút vào video của mình

3. Hành vi nào sau đây… Giáo viên chép 1 biểu đồ điện tử ….

Câu hỏi đánh giá nội dung 1

Anh chị làm 05 câu chọn ra ngẫu nhiên từ 1 bộ câu hỏi. Khi làm lại thì 1 vài câu đã thay đổi. Một số câu đã gặp như sau:

[1] Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.

[2] Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

4 câu đều đúng luôn.

[3] Phương án nào sau đây thể hiện vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

[4] Phương án nào sau đây thể hiện vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

3 câu đúng. Bỏ chọn câu: Tạo áp lực cho giáo viên tự nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ, phần mềm, thiết bị hiện đại.

[5] ……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm

và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình TPACK.

[6] Học liệu số tác động đến các thành tố nào của quá trình dạy học, giáo dục?

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

[7] Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển giáo viên, góp phần đáp ứng các yêu cầu mới của việc dạy học, giáo dục, cụ thể là:

3 câu đúng. Bỏ câu: Hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực.

[8] Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và

có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng.


Đáp án module 9 _ NỘI DUNG 2

Giới thiệu nội dung 2

Anh chị vui đọc tài liệu 44 trang đẹp và nhiều màu sắc

Hoạt động 5: Tìm hiểu

 • Tài liệu đọc: Anh chị tiếp tục đọc
 • Bổ trợ: Anh chị xem tài liệu trình chiếu
 • Thảo luận TEXT: Anh chị tham khảo bài viết có sẵn, rồi bấm Gởi

Hoạt động 6: Bổ trợ

 • Infographic: Anh chị đọc để biết các trang web hỗ trợ giảng dạy rất hay
 • Tài liệu đọc: Anh chị tiếp tục đọc
 • Thảo luận: Anh chị tham khảo bài viết có sẵn, rồi bấm Gởi

Hoạt động 7: Giới thiệu

 • Infographic: Anh chị đọc để biết một số phần mềm hỗ trợ giảng dạy rất hay
 • Tài liệu đọc: Anh chị tiếp tục đọc
 • Giới thiệu phần mềm Microsoft Teams: Anh chị xem video
 • Giới thiệu phần mềm Microsoft PowerPoint: Anh chị xem video
 • Giới thiệu phần mềm Google Classroom: Anh chị xem video
 • Thảo luận: Anh chị tham khảo bài viết có sẵn, rồi bấm Gởi

Hoạt động 8: Khai thác

 • Đọc: Anh chị vui đọc để biết cách dùng 1 số phần mềm
 • Thảo luận: Anh chị tham khảo bài viết có sẵn, rồi bấm Gởi

Câu hỏi đánh giá nội dung 2

Anh chị làm 10 câu trắc nghiệm trong các câu sau

[1] Ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ các hoạt động thông thường của giáo viên, bao gồm

Thiết kế, biên tập học liệu số và…

[2] Phương án nào sau đây là học liệu số?

3 câu đúng. Bỏ câu Máy tính và thiết bị liên quan

[3] Ứng dụng CNTT nào sau đây có thể dùng để hỗ trợ biên tập và trình chiếu bài dạy?

PowerPoint.

[4] Phương án nào sau đây là thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Projector.

[5] GV sử dụng loa để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng

thiết bị công nghệ.

[6] Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp?

Microsoft Teams.

[7] Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.

 [8] Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng”

cho môn Hoá học, THPT. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung.

[9] GV tổ chức hoạt động học cho yêu cầu cần đạt “Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm

chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các halogen thông qua một số phản ứng: Thay thế halogen trong dung dịch muối bởi một halogen khác; Halogen tác dụng với hydrogen và với nước.”

Yêu cầu cần đạt này giúp HS đáp ứng thành phần X của năng lực hoá học.

Để chuẩn bị cho hoạt động học này GV có thể yêu cầu HS sử dụng phần mềm Y để thực hiện nghiệm ảo. Sau đó HS cập nhật kết quả thí nghiệm trên ứng dụng Z. X, Y, Z có thể là:

Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hoá học, Yenka, Powerpoint.

[10] Với yêu cầu cần đạt “Nêu được xu hướng biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi

của kim loại nhóm IA.”, học liệu số cần ưu tiên sử dụng trong dạy học là

bảng dữ liệu về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của kim loại nhóm IA.

[11] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về PhET?

Tất cả các thí nghiệm ảo trên PhET đều có hỗ trợ tiếng Việt.


Đáp án module 9 _ NỘI DUNG 3

Giới thiệu nội dung 3

Anh chị đọc 15 trang

Hoạt động 9: Luyện tập

 • Infographic: Anh chị đọc để biết các trang web hỗ trợ giảng dạy rất hay
 • Tài liệu đọc: Anh chị tiếp tục đọc
 • Câu hỏi: Anh chị làm 2 câu trắc nghiệm

[1] 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

học sinh, giáo viên và nhà trường.

[2] Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

(1) Bài giảng điện tử – MS-PowerPoint, Google Slide, …

(2) Thí nghiệm ảo, mô phòng – Phần mềm thiết kế thí nghiệm ảo …

(3) Sơ đồ tư duy – Mindomo, Mindmap, …

(4) Video – Youtube, …

(5) Tệp/file hình ảnh – Paint, Snipping Tool, …

(6) Tệp/file âm thanh – Audacity, …

(7) Bảng dữ liệu – MS-Excel, Doodle Sheet, …

(8) Bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá – Google Forms, Quizizz, …

Hoạt động 10: Thực hành

 • Tài liệu đọc: Anh chị đọc
 • Biên tập video: Xem GV dùng PowerPoint làm video ngắn về PE
 • Thiết kế bài trình chiếu: Xem GV dùng PowerPoint làm bài trình chiếu về ứng dụng của N2
 • Thiết kế thí nghiệm ảo: Xem GV dùng Yenka làm TN ảo lắp pin và đo sức điện động
 • Mô phỏng cấu trúc phân tử: Xem GV hướng dẫn HS dùng MolView khi tìm hiểu hợp chất hóa học
 • Tạo lớp học ảo: Xem GV dùng Google Classroom tạo lớp và chủ đề học
 • Tạo trang thông tin bài học: Xem GV dùng Padlet tạo TV tài liệu và hướng dẫn HS tự học ở nhà
 • Tạo bài kiểm tra dưới dạng trò chơi: Xem GV dùng Kahoot làm
 • Tạo sổ tay điện tử: Xem GV dùng Microsoft OneNote để làm
 • Thiết kế và tổ chức kiểm tra từ ngân hàng đề có sẵn: Xem GV dùng SHub Classroom để làm
 • Phiếu giao nhiệm vụ: Anh chị liệu làm theo các bài tham khảo
  1. Xem tài liệu text về các video hướng dẫn về định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục môn Hoá học.
  2. Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc dạy học, giáo dục môn Hoá học cấp THPT từ nguồn học liệu đã được cung cấp theo link trong tài liệu text.
  3. Gửi sản phẩm lên hệ thống.

Hoạt động 11: Phản hồi

 • Mô tả bài học: Anh chị đọc
 • Dạy học thực nghiệm
  • Dạy học thực nghiệm tình huống 1, 2, 3: Anh chị xem video
  • Câu hỏi thảo luận: Sau khi xem clip về hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, … Anh chị tải bài giải file word dưới đây
 • Sinh hoạt chuyên môn
  • Sinh hoạt chuyên môn tình huống 1, 2, 3: Anh chị xem video
  • Thảo luận: Anh chị liệu làm theo các bài tham khảo

Hoạt động 12: Vận dụng

 • Hoạt động 12: Vận dụng, Anh chị đọc
 • KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY: Anh chị xem
 • KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA: Anh chị xem để tham khảo

Câu hỏi đánh giá nội dung 3

Anh chị tiếp tục làm 10 câu trắc nghiệm trong các câu sau:

[1] Việc ứng dụng CNTT phù hợp với những đặc trưng nào sau đây của môn Hoá học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

3 câu đúng. Bỏ câu_Môn Hoá học góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.

[2] Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

[3] Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

1 – Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2 – Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3 – Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4 – Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5 – Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

[4] Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như

phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

[5] Do điều kiện nên học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp tại trường. Giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua công cụ nào?

Google Classroom ; Misrosoft Teams

[6] Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.

[7] 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

học sinh, giáo viên và nhà trường.

[8] Để giúp HS phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hoá học của năng lực hoá học,

GV có thể cho HS sử dụng công cụ, phần mềm để HS tự thiết kế được và thực hiện được thí nghiệm ảo, mô phỏng hoá học. Công cụ, phần mềm có thể sử dụng là

Yenka ; Molview

[9] Để tổ chức hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt “Thực hiện được (hoặc quan sát video)

thí nghiệm điện phân dung dịch copper(II) sulfate, dung dịch sodium chloride (tự chế tạo nước Javel để tẩy rửa).”, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sao đây?

Powerpoint, Video Editor, Yenka

[10] Để đáp ứng yêu cầu cần đạt “Lắp ráp được pin đơn giản và đo được sức điện động của pin”

(Chương trình môn Hoá học 2018, trang 38), giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sao đây?

Yenka.

[11] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sử dụng các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông Việt Nam?

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược đã sử dụng hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

[12] Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.


Hướng dẫn làm sản phẩm nộp cuối khóa

Anh chị đọc hướng dẫn để làm


Nộp sản phẩm cuối khóa

Anh chị làm 2 câu hỏi:

[1] Xây dựng các học liệu số phục vụ cho một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Hoá học ứng dụng CNTT ở cấp THPT đã có.

[2] Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học.

Bài viết đang tiếp tục cập nhật. Mời Anh chị đóng góp cho 2 câu hỏi này ở phần comment bên dưới. (nếu có).


Đáp án Module 9 _ KHẢO SÁT

Anh chị đừng quên làm Khảo sát cuối khóa!

 • Bấm vào Kết quả học (ở cuối mục lục).
 • Xuống cuối trang, bấm vào chỗ Bạn vui lòng thực hiện khảo sát tại đây.

Liên kết hữu ích

Xem thêm các bài viết về Hóa học tại đây.

Mình là người tự mình thực hiện toàn bộ dự án này – bao gồm xây dựng trang web, viết nội dung, tìm tài liệu tham khảo. Vui lòng xem xét QUYÊN GÓP để hỗ trợ W3chem CHỈ BẰNG CÁCH CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN MẠNG XÃ HỘI; bởi vì trong tương lai, bạn sẽ cho mình nhiều thời gian để làm việc trên W3chem, cũng có nghĩa bạn có thể nhận thêm nhiều nội dung mới nhanh hơn tại W3chem.

Mình cảm ơn bạn rất nhiều

2 thoughts on “Đáp án module 9 GVPT: Ứng dụng công nghệ thông tin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!