Tiện ích để học Hóa vui hơn

Các bạn click chọn tiện tích sau. Chúc bạn thật nhiều niềm vui!

BẢNG TUẦN HOÀN, công trình đồ sộ của bậc tiền bối dành cho bạn!
BẢNG TÍNH TAN, biết khả năng tan trong nước của một chất lạ thật tuyệt vời!
DẠNG THÙ HÌNH của nguyên tố hóa học là gì? Bạn có các dạng thù hình nào?
ĐỘ ÂM ĐIỆN (electronegativity) là gì? Ai là kẻ chiến thắng khi lôi kéo electron?
ĐỘ RƯỢU là gì? Chí phèo uống rượu bao nhiêu độ để vẫn sống và yêu?

Chia sẻ lên mạng xã hội

error: Content is protected !!