Hướng dẫn giải toán khó axit H2SO4 đặc lớp 11

0

Toán khó axit H2SO4 đặc gồm một số bài toán Hóa trong đề thi để lấy điểm 10. Nếu bạn si mê môn Hóa, các bài này chẳng là cây đinh gì!. Còn nếu mới đọc đã thấy hoa mắt chóng mặt; dấu hiệu bạn không có duyên với môn Hóa, vui lòng sang bài viết khác.

Toán khó sulfuric acid

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 8,53 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Mg trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 7,056 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng.  

Viết phương trình – áp dụng bảo toàn khối lượng

+Đặt 3 kim loại Al, Fe, Mg = kim loại R (số oxi hóa là n)

+Phản ứng 2R + 2nH2SO4 đặc, nóng –> R2(SO4)n + nSO+ 2nH2O

  • nSO2 = 0,315 mol
  • Từ phương trình => H2SO4 = 0,63 ; H2O = 0,63

+BTKL có R + H2SO4 = Muối sunfat R2(SO4)n + SO+ H2O

  • Thế số vào: 8,53 + 0,63.98 = Muối + 0,315.64 + 0,63.18
  • Tính ra Muối = 38,77 gam

Dùng công thức khi làm trắc nghiệm, xem tại đây

+mmuối sunfat = mkim loại + 48(2.nSO2) = 8,53 + 48(2.0,315) = 38,77

+Ghê chưa, giải trong vòng 1 nốt nhạc; nhưng hổng hiểu!


Câu 2. Hòa tan hết 2m gam kim loại M trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được V lít khí SO2. Mặt khác, hòa tan hết m gam hợp chất X (X là muối sunfua của kim loại M) trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng cũng thu được V lít khí SO2. Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của các quá trình trên, khí đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức của hợp chất X.

Viết phương trình – làm bình thường (cân bằng hơi oải, mò số khá mệt!)

+Đặt n là số oxi hóa cao nhất của M ; MxSy là công thức muối sunfua

+ nM = 2m : M ; nmuối =m : xM + 32y

+Phản ứng xảy ra

  • 2M + 2nH2SO4 → M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2[1]
  • 2MxSy + (2nx + 4y)H2SO4 → xM2(SO4)n + (nx + 6y)SO2 + (2nx + 4y)H2[2]

+Đề cho nSO2 ở [1] = nSO2 ở [2] nên

  • n.x.M + 6.y.M = 2M.x.n + 64y.n
  • gom được M = 64ny : (6y – nx)

+Thay n (số oxi hóa) lần lượt là 1, 2, 3 ; ta có nghiệm thích hợp như sau

  • n = 2, x = 2, y = 1, M = 64
  • Vậy X là đồng (I) sunfua Cu2S

Làm kiểu số mol e cho (số mol tăng) = số mol e nhận (số mol giảm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!