Thi THPTQG – Thi năng lực

Mời bạn xem tất cả bài viết về:

Hoặc bấm chọn từng bài cụ thể dưới đây.

NĂM 2020 – 2021

Thi đánh giá Năng lực

1. Thi năng lực ĐHQG Hà Nội 2021, đề tham khảo.

2. Thi năng lực ĐHQG Tp. HCM 2021, hướng dẫn giải môn Hóa đề mẫu.

3. Thi năng lực môn Hóa của ĐHSP Tp. HCM 2021, đề tham khảo lần đầu tiên.

Thi THPT Quốc gia

4. Hướng dẫn giải chi tiết đề tham khảo môn Hóa thi THPTQG 2021.

5. Trend của đề tham khảo môn Hóa thi THPTQG 2021 là gì?

6. Đề và đáp án môn Hóa thi THPTQG 2021 (file word).

NĂM 2021 – 2022

Thi đánh giá Năng lực

1. Thi năng lực ĐHQG Tp. HCM, bắt đầu đăng kí dự thi từ 28/01/2022.

2. Thi năng lực ĐHSP Hà nội năm 2022, đề chính thức.

Thi THPT Quốc gia

3. Đề tham khảo Hóa THPT 2022, lời giải và file đề (word.pdf).

error: Content is protected !!